PANASZFELVÉTEL

Vállalkozó neve: Durst Angéla E.V.

Adószám: 68442697-1-41

Nyilvántartási szám: 51753232

Székhelye: 1042 Budapest, Rózsa utca 11. Ü/6.

 

 

PANASZFELVÉTELI

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Ügyfél neve, a rendelés száma:

 

Ügyfél állandó lakcíme, székhelye, levelezési címe:

 

Telefonszáma és e-mail címe:

 

Az értesítés módja:

 

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:

 

A panasz részletes leírása, panasz okának és a konkrét igényeknek a megjelölésével:

 

A panaszt alátámasztó dokumentumok másolata: mellékelve/nincs ilyen

 

Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:

 

 

 

Dátum:

 

jkv. felvevő ügyintéző panaszt előterjesztő ügyfél

aláírása aláírása

 

A jelen jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:

 

Dátum:

 

 

ügyfél aláírás